Tham gia cuộc thi - Cơ hội Đến ngay Dubai

Các điều khoản và điều kiện
sau đây ("Điều khoản và Điều kiện") sẽ được áp dụng cho cuộc thi – Cộng
đồng điện thoại Nokia với các chi tiết bên dưới.

Tham gia cuộc thi - Cơ hội Đến ngay Dubai

yani yani
Staff member  /  edited November 2018

Các điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản và Điều kiện") sẽ được áp dụng cho cuộc thi – Cộng đồng điện thoại Nokia với các chi tiết bên dưới. Cho các nội dung về Điều khoản và Điều kiện này, ban Tổ chức, khi được đề cập đến như một đại diện hợp pháp, đồng nghĩa là đơn vị công ty HMD Global Oy (“Bên tổ chức”).

Điều kiện:

● Chương trình này dành cho tất cả thành viên của diễn đàn, từ 18 tuổi trở lên. Bằng chứng về độ tuổi có thể được yêu cầu. Nhân viên (hoặc thành viên gia đình của nhân viên) của HMD Global hoặc các công ty liên kết với chương trình khuyến mãi và tất cả các chi nhánh của các công ty không tham gia chương trình khuyến mãi.

● Người tham gia phải là người dùng đã đăng ký thành viên của cộng đồng điện thoại Nokia

("Căn bản"). Các bài viết được gửi trên bất kỳ nền tảng nào khác hoặc sẽ không có hiệu lực.

Làm thế nào để tham gia

● Những người tham gia cần phải đăng ký vào cộng đồng điện thoại Nokia; tham gia chủ đề cuộc thi được tạo trong cộng đồng điện thoại Nokia, nói "xin chào" và thể hiện bản thân với cộng đồng.

Link tham gia: https://community.phones.nokia.com/discussion/9423/juho-here-welcome-to-the-new-forum-and-join-us-for-48hrs-in-dubai


Lựa chọn người chiến thắng và thông báo

● Mười ba người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ tên trên màn hình của người bình luận tham gia trong diễn đàn cộng đồng điện thoại Nokia. Mỗi người bình luận sẽ chỉ được đề cử 1 lần trong cuộc bình chọn, bất kể số lần bình luận đăng lên.

● Những người chiến thắng sẽ được thông báo bởi TIN NHẮN CÁ NHÂN trên cộng đồng điện thoại Nokia trước 23/11/2018, lúc 23:59:59 (GTM)

● Nếu người chiến thắng không thể liên lạc được hoặc không nhận giải thưởng trong vòng 48 giờ, thông báo, chúng tôi có quyền rút lại giải thưởng từ người chiến thắng và chọn người khác để thay thế.

● Quyết định của người quảng bá thương hiệu về mọi vấn đề liên quan đến cuộc thi sẽ là cuối cùng và không có trao đổi nào được thỏa thuận trước. Đồng nghĩa với việc tham dự cuộc thi này, các ứng viên sẽ đồng ý và bị ràng buộc bởi những các điều khoản và điều kiện đưa ra.

 

Thời Gian Tham Dự:

● Cuộc thi được chính thức bắt đầu lúc 10:00 GTM vào ngày 16/11/18.

● Tất cả các bài thi phải được nhận trước ngày 23/11/18 (“Thời gian tham dự”).

 

Giải thưởng

● Tám (8) người chiến thắng sẽ giành chiến thắng như sau:

○ Vé du lịch và nơi ở tại Dubai trong 48 giờ diễn ra sự kiện.

○ Vé tham dự sự kiện HMD Global tại Dubai vào ngày 5/12/18. Địa điểm sẽ được thông báo sau cuộc thi.

○ Nhận một điện thoại thông minh mới.

 

Bảo mật dữ liệu

● Các thông tin thu thập sẽ được sử dụng cho mục đích quản lý và liên hệ với người chiến thắng để thông báo cho họ về giải thưởng.

 

Thông tin chung

● Không có giải pháp thay thế bằng tiền mặt cho giải thưởng và trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, giải thưởng không được chuyển nhượng.

● Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân xảy ra do vô tình, hoặc các trường hợp bất khả kháng được pháp luật công nhận, Người chiến thắng và các công ty và đại lý liên quan không bao gồm trách nhiệm và mọi trách nhiệm phát sinh từ việc tiếp nhận giải thưởng; và / hoặc bất kỳ sự chậm trễ, hủy bỏ, trì hoãn hoặc thay đổi giải thưởng ngoài tầm kiểm soát của Người chiến thắng đối với bất kỳ hành động hoặc mặc định nào của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào.

● Hướng dẫn. Nếu có xung đột giữa các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba và các điều khoản, thì điều kiện này sẽ được ưu tiên.

● Quyết định của Người chiến thắng là quyết định cuối cùng và ràng buộc trong tất cả các khía cạnh trên thí sinh. Không có trao đổi nào được thỏa thuận trước. Các bài dự thi không tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện này sẽ bị loại.

● Nhà quảng cáo có thể từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ bài viết nào (bao gồm cả bài chiến thắng), trong trường hợp có cơ sở hợp lý để tin rằng đã có sự vi phạm các điều khoản này, hoặc nếu người tham gia có liên quan, hoặc bất kỳ ai được người dự thi ủy quyền để tác động đến bài dự thi của họ, có hành động hướng tới Promoter, những người tham gia khác hoặc nhân viên của HMD Global mà Promoter coi là không phù hợp, bất hợp pháp hoặc xúc phạm. Nếu bài chiến thắng không đủ điều kiện, nhà quảng cáo có quyền trao giải thưởng cho bài dự thi khác.

● Người tham gia sẽ được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, và đồng ý

bị ràng buộc khi tham gia chương trình này.

● Cuộc thi này và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh liên quan sẽ được điều chỉnh và áp dụng theo luật pháp của Anh. Bạn sẽ phải chấp nhận với các điều khoản tòa án của Anh và xứ Wales sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh liên quan đến Cuộc thi này.

Nhà Đại Diện: HMD Global Oy, số 4 đường Kingdom, Paddington, London, W2 6BD

Comments

Sign In or Register to comment.