Nokia 8 sẽ được nhận bản cập nhật Android Pie từ ngày 19/12

Ai lên được android Pie rồi nhỉ

Nokia 8 sẽ được nhận bản cập nhật Android Pie từ ngày 19/12

Ai lên được android Pie rồi nhỉ

Tagged:

Comments

  • Các máy TA-1004 khi nào nhận được bản cập nhật Pie chính thức nhỉ.

    Nếu đang ở Pie dành cho Beta thì lên chính thức có được không ?
Sign In or Register to comment.