Nokia 8

 Ứng dụngdụng ảnh của nokia 8, không thể khoá nét khi quay video và chụp ảnh được. 

Nokia 8

 Ứng dụngdụng ảnh của nokia 8, không thể khoá nét khi quay video và chụp ảnh được. 

Comments

  • thach le thach le
    ✭✭  / 
    Chào bạn, bạn có thể nói rõ hơn về vấn đề đang gặp không ạ. Cám ơn bạn.
Sign In or Register to comment.