Có ai đang dùng nokia X6 không!?

Máy ảnh 📸 trước của X6 không tốt. Chi tiết ảnh bị mờ sau khi chụp!

Có ai đang dùng nokia X6 không!?

Máy ảnh 📸 trước của X6 không tốt. Chi tiết ảnh bị mờ sau khi chụp!
Sign In or Register to comment.