Tính năng chia đôi màn hình trên Android 9 Pie.

Như các bạn đã biết, Nokia đã
có một số dòng sản phẩm được cập nhật lên hệ điều hành Android 9 mới nhất như:
Nokia 8.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 5.1 Plus…Đi đôi với việc cập nhật lên hệ điều
hành mới nhất, sẽ có một số thay đổi về việc thao tác trên các tính năng trước đó.
Bên dưới là hướng dẫn thao tác tính năng chia đôi màn hình trên Android 9 Pie.

Tính năng chia đôi màn hình trên Android 9 Pie.

thach le thach le
✭✭  / 

Như các bạn đã biết, Nokia đã có một số dòng sản phẩm được cập nhật lên hệ điều hành Android 9 mới nhất như: Nokia 8.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 5.1 Plus…Đi đôi với việc cập nhật lên hệ điều hành mới nhất, sẽ có một số thay đổi về việc thao tác trên các tính năng trước đó. Bên dưới là hướng dẫn thao tác tính năng chia đôi màn hình trên Android 9 Pie.

-          Bước 1: Mở cửa sổ đa nhiệm ứng dụng cần chia đôi màn hình

-          Bước 2: Nhấn giữ biểu tượng Icon 1-2 giây, chọn chia đôi màn hình và tiếp tục mở ứng dụng còn lại.Chúc các bạn thành công
Sign In or Register to comment.