hạ android 9 xuống android 8 đối với máy nokia 6.1 2018

xin hãy hỗ trợ tôi ha android 9 xuống android 8 , vi máy tôi mất chức năng ghi âm cuộc gọi, xin cảm ơn

hạ android 9 xuống android 8 đối với máy nokia 6.1 2018

xin hãy hỗ trợ tôi ha android 9 xuống android 8 , vi máy tôi mất chức năng ghi âm cuộc gọi, xin cảm ơn

Sign In or Register to comment.