Cài đặt làm sao thông báo Pin sắp hết?

Cài đặt tiết kiệm pin khi ở 15% ,khi hết pin sẽ nhận được thông báo là hết pin khi ở 15% ở thanh thông báo.

Cài đặt làm sao thông báo Pin sắp hết?

vkn041119 vkn041119
 /  edited April 18
Cài đặt tiết kiệm pin khi ở 15% ,khi hết pin sẽ nhận được thông báo là hết pin khi ở 15% ở thanh thông báo. Nhưng lại không nhận thông báo để biết dừng lại để tiết kiệm pin,dùng tới hết pin máy tự động tắt nguồn.
Xin hướng dẫn cài đặt thông báo pin sắp hết !
Cảm ơn !

Answers

  • thach le thach le
    ✭✭  / 
    Chào bạn, khi chế độ tiết kiệm Pin được bật bạn để ý chổ cục Pin sẽ có viền đỏ. Bạn nhớ bật hiển thị phần trăm Pin để theo dõi mức Pin của máy để tránh máy tắt nguồn ngang nhé. Cám ơn bạn.
  • vonam411 vonam411
    ✭✭  / 
    Cũng như không  :s
Sign In or Register to comment.