سلام گوشی نوکیا من بشدت برق و تاب دارد وهم اینکه در محیط زندگی این روند بشدت بیشتر می‌‌شود SOS

SOS سلام گوشی نوکیا من بشدت برق و تاب دارد وهم اینکه در محیط زندگی این روند بشدت بیشتر می‌‌شود SOS⚡⚡⚡⚡⚡⚡SoS تداخل شدید در اتومبیل در  حین رانندگی  و گرم شدن زیر اتومبیل

سلام گوشی نوکیا من بشدت برق و تاب دارد وهم اینکه در محیط زندگی این روند بشدت بیشتر می‌‌شود SOS

Omid Navaxeh Omid Navaxeh
✭✭  / 
SOS سلام گوشی نوکیا من بشدت برق و تاب دارد وهم اینکه در محیط زندگی این روند بشدت بیشتر می‌‌شود SOS⚡⚡⚡⚡⚡⚡SoS تداخل شدید در اتومبیل در  حین رانندگی  و گرم شدن زیر اتومبیلSign In or Register to comment.