مشکل

سلام گوشی من بعد از دریافت آخرین آپدیتی که بعد از اندروید ۹ دریافت کرد گوشی من پاترن و رمز عبور رو قیر فعال میکنه و رمز و پاترن رو قبول نمیکنه و گوشی رو باید خواموش  و روشن کنیم تا قبول کنه تا گوشی باز بشه در صورتی که رمز رو درست میزنی ،حتا گوشی رو ریست فکتری کردم اما باز هم همو…

مشکل

R.m R.m
✭✭  / 
سلام گوشی من بعد از دریافت آخرین آپدیتی که بعد از اندروید ۹ دریافت کرد گوشی من پاترن و رمز عبور رو قیر فعال میکنه و رمز و پاترن رو قبول نمیکنه و گوشی رو باید خواموش  و روشن کنیم تا قبول کنه تا گوشی باز بشه در صورتی که رمز رو درست میزنی ،حتا گوشی رو ریست فکتری کردم اما باز هم همون مشکل هست 
Sign In or Register to comment.