Nokia 8.1 lên Android 10 quá nhiều lỗi

Cập nhật lên Android 10, Nokia 8.1 lỗi tùm lum::  - Màn hình tự động bật tắt liên tục, pin tụt rất nhanh.

Nokia 8.1 lên Android 10 quá nhiều lỗi

Cập nhật lên Android 10, Nokia 8.1 lỗi tùm lum:: 
- Màn hình tự động bật tắt liên tục, pin tụt rất nhanh.
- Gọi điện thoại lúc nghe lúc không.
- Mất sạc nhanh, mất mở khóa khuôn mặt...
- Điện thoại tự động reset lại
- Mất OZO ....and more
Chắc chờ bản cập nhật tháng 10/2019 thử có cải thiện hơn không.
Tagged:
Sign In or Register to comment.