Mobil Nokia 3.2

No horší mohl jsem v ruce ještě neměl.souhlasi se mnou někdo?