Nokia qwerty

Tôi là người Việt Nam và tôi rất thích điện thoại Nokia phổ thông vì nó bền và rẻ Tôi rất thích nhắn tin, tuy nhiên các điện thoại Nokia bàn phím T9 không thuận tiện cho việc nhắn tin.

Nokia qwerty

Tôi là người Việt Nam và tôi rất thí**** điện thoại Nokia phổ thông vì nó bền và rẻ
Tôi rất thí**** nhắn tin, tuy nhiên các điện thoại Nokia bàn phím T9 không thuận tiện cho việc nhắn tin.
Tôi muốn Nokia sẽ ra mắt sản phẩn Nokia qwerty như là Nokia 302,Nokia 210,, Nokia 205

Comments

  • jimmyireland jimmyireland
    ✭✭✭  / 
    It would be interesting to see such a device but leave it to blackberry its a very niche market now with qwerty keyboard devices. 
Sign In or Register to comment.