nokia 5.1plus gặp lỗi đơ cảm ứng không thao tác được phải tắt màn đi bật lại

nokia 5.1plus gặp lỗi đơ cảm ứng không thao tác được phải tắt màn đi bật lại bản chính hãng bị liên tục đã phản hồi nhưng không thấy update khắc phục

nokia 5.1plus gặp lỗi đơ cảm ứng không thao tác được phải tắt màn đi bật lại

nokia 5.1plus gặp lỗi đơ cảm ứng không thao tác được phải tắt màn đi bật lại bản chính hãng bị liên tục đã phản hồi nhưng không thấy update khắc phục

Answers

Sign In or Register to comment.