The community forum

Join the conversation

Bluetooth audio issuess

xin chào mọi người, tôi sở hữu 1 nokia 8 ( Ta 1004) , tôi bị vấn đề âm thanh bluetooth không rõ, tôi sử dụng google và tai nghe bluetooth, lúc đầu tôi nghĩ có liên quan đến GPS, hay LTE nhưng khi kết nối với tai nghe jack 3.5 mọi thứ bình thường, tôi nghĩ có thể liên quan đến bluetooth ( Chip BT, hay do bluetooth 5.0, aptx, hay do bản vá android 8.0), ai có thể tư vấn giúp tôi, tai nghe bluetooth nào tốt và tương thích hãng Nokia hello everybody, i own a nokia 8 (ta 1004), i have unknown bluetooth sound problem, i use google and bluetooth headset, at first i thought related to GPS, or LTE but when i connect With the 3.5mm jack, I think it could be related to bluetooth (BT chip, bluetooth 5.0, aptx, or android patch 8.0), who can advise me, bluetooth headset good and compatible Nokia

I use "Marshal Major II BT" for me it works great on bluetooth and it is possible to use with cable too, It has great battery-life 30 hour ++

Còn loại tai nghe nào bán phổ biến châu á không ?.mà làm sao cập nhật 8.1 ( assia Việt Nam)
Login to post a comment